Selamat datang ke Electronics-Stock.comE-mail: Info@Electronics-Stock.com
Rumah > Penyata Invois

Penyata Invois

Maklumat Invois:

Dear semua pengguna, anda akan menerima invois proforma & invois komersil selepas pembelian dari Electronics-Stock.com, sila baca arahan di bawah dengan berhati-hati.

1, Arahan mengeluarkan invoise

Invois akan dikeluarkan dan e-mel dari Electronics-Stock.com, jumlah Invois akan tertakluk kepada amaun sebenar yang anda bayar.
Electronics-Stock.com menyediakan dua jenis invois, invois khas VAT (Deductible) dan invois VAT (tidak boleh didermakan).
Untuk meningkatkan kecekapan operasi dan mengelakkan kesan pulangan, invois akan dikeluarkan dalam 7 hari bekerja selepas pengguna mendapat barangan.
Sila isikan alamat yang betul, orang kenalan, nombor telefon untuk memastikan invois boleh diterima dengan tepat. Jika anda tidak mengisi maklumat ini, Electronics-Stock.com akan menghantar invois ke alamat yang sama seperti barang dihantar, supaya kami dapat menghubungi anda dalam masa.

2, invois VAT

Electronics-Stock.com biasanya dikeluarkan untuk pengguna yang bukan pembayar cukai umum.
Sila tulis nama syarikat yang berkenaan dan maklumat cukai dalam invois.

3, invois khas VAT

Jika anda perlu mengeluarkan "invois khas VAT" Sila isikan dan periksa dengan teliti semua maklumat invois, invois khas VAT akan dihantar melalui e-mel selepas anda mengesahkan penghantaran.
Sila isikan nama syarikat, alamat, nombor telefon, nombor cukai, nama bank dan akaun, alamat penghantaran Invois, supaya pengguna boleh menggunakan invois khas VAT secara normal, tetapi semua informasi diisi harus sama dengan pembayaran.
Nama syarikat mestilah nama pendaftaran industri dan komersil.
Alamat syarikat dan nombor telefon invois mesti sama dengan maklumat anda.

4, Pengumuman


Jika pengguna menulis maklumat yang salah untuk invois khas VAT, maka Electronics-Stock.com akan mengeluarkan invois VAT secara automatik, dan tanpa dikembalikan.
Electronics-Stock.com tidak akan menerima permintaan untuk mengeluarkan semula invois khas VAT, jika kami telah mengeluarkan invois mengikut maklumat pengguna.

5, peringatan mesra

Sekiranya anda mempunyai sebarang keraguan tentang invois yang dikeluarkan, hubungi jabatan kewangan Electronics-Stock.com.
Jika anda tidak menerima invois dalam 7 hari selepas mendapat barangan, sila hubungi perkhidmatan pelanggan Electronics-Stock.com. Nama produk dalam invois akan menulis Komponen Elektronik, nombor Bahagian akan ditulis sebagai pesanan sebenar, tidak ada permintaan istimewa lain.

6, pulangan Invois


Sila hubungi khidmat pelanggan kami jika anda mengetahui maklumat invois tidak betul sebagai pesanan, Electronics-Stock.com akan menggantikan dan menghantar yang betul sekiranya.
Sila hubungi khidmat pelanggan kami jika anda ingin menukar maklumat invois, kami akan menghantar invois yang disemak semula ke alamat yang ditunjukkan selepas jabatan kewangan kami disahkan.
Tanpa kelulusan perkhidmatan pelanggan, jabatan kewangan kami tidak akan menerima permohonan untuk invois yang diterbitkan semula dari telefon, faks, e-mel.