Witamy w Electronics-Stock.comE-mail: Info@Electronics-Stock.com
Dom > Zasady > Warunki korzystania

Warunki korzystania

Warunki korzystania

Niniejsza umowa określa warunki korzystania z serwisu www. Electronics-Stock.com, jeśli masz jakiekolwiek pytania, prosimy o kontakt z nami.

Przed zarejestrowaniem się na Electronics-Stock.com przeczytaj uważnie ten warunek użytkowania i oświadczenie o prywatności. po pomyślnej rejestracji, menas, które przeczytałeś, zgodziłeś się i zaakceptowałeś wszystkie warunki i warunki w zakresie użytkowania i oświadczenia o ochronie prywatności. opublikujemy zaktualizowaną wersję na Electronics-Stock.com, jeśli zmienimy to oświadczenie. cała treść umowy wejdzie w życie z dniem publikacji. jeśli nie zgadzasz się z tą wersją, musisz zakończyć związek z Electronics-Stock.com.

1, REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA:

1), Kwalifikacja użytkownika:
Wszyscy użytkownicy Electronics-Stock.com muszą być firmą lub osobą fizyczną, która może podpisać zbiorową umowę prawną zgodnie z prawem. Nie korzystaj z naszych usług, jeśli nie masz kwalifikacji. Nie możesz przenieść ani sprzedać swojego konta Electronics-Stock.com. Electronics-Stock.com zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub likwidacji konta zgodnie z jego życzeniem.
2), pisanie materiałów:
Wszyscy użytkownicy muszą podać prawdziwe, ważne dane osobowe do Electronics-Stock.com, aby zapewnić normalny biznes. Jeśli jakieś zmiany, pls powiadomić i zaktualizować do Electronics-Stock.com natychmiast.
Wszyscy użytkownicy Electronics-Stock.com zgadzają się akceptować wiadomości e-mail i wiadomości od Electronics-Stock.com.

2, PRYWATNOŚĆ:


Electronics-Stock.com ma oświadczenie o ochronie prywatności stosowane do wszystkich użytkowników, w tym umowy użytkownika. Powinieneś przeczytać i zaakceptować oświadczenie o ochronie prywatności, aby używać Electronics-Stock.com podczas rejestracji, a będziesz podlegać ograniczeniom na podstawie reguły (i Electronics-Stock.com jakiejkolwiek zaktualizowanej wersji oświadczenia o ochronie prywatności) w okresie użytkowników Electronics-Stock.com.
1), Przed zatwierdzeniem, o wszystkich danych o użytkowniku, prawdziwym nazwisku, adresie, adresie e-mail, danych kontaktowych .. etc. Electronics-Stock.com nie będzie używany do żadnych innych celów.
2), Użyj danych nieosobowych. Electronics-Stock.com będzie gromadzić dane nieosobowe poprzez adres, w tym właściwości przeglądarki, typ systemu operacyjnego, nazwę domeny dostawcy usług internetowych, które zapewniają usługi dostępu itp. Aby zoptymalizować stronę ekranu komputera. Electronics-Stock.com tworzy również statystyki przepływu użytkowników i usprawnia zarządzanie i serwis, zbierając powyższe informacje.
3), bezpieczeństwo danych osobowych. Electronics-Stock.com będzie chronić twoje dane osobowe przez bezpieczne urządzenia do kontrolowania użytkowania serwera.
4), ujawnienie danych osobowych i ograniczenie. Electronics-Stock.com będzie dostarczać dane osobowe zgodnie z żądaniem departamentu operacji prawnej lub ze względów bezpieczeństwa publicznego, gdy rząd poprosi Electronics-Stock.com o ujawnienie danych osobowych zgodnie z ustawowymi procedurami. Electronics-Stock.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności w takich okolicznościach. Gdy spełnisz następujące warunki, Electronics-Stock.com użyje danych osobowych poza niezbędnym zakresem: Otrzymaliśmy już Twoją zgodę, odpowiednie przepisy i procedury wymagają od Electronics-Stock.com dostarczenia danych użytkownika.

3, HANDEL:

Wszyscy użytkownicy przy zakupie muszą przestrzegać następujących warunków:

a), Reklama, cennik i oświadczenia na temat Electronics-Stock.com nie są ofertą. Mamy prawo do wycofania informacji z jednej strony, gdy Electronics-Stock.com ustali numery części, a zamówienia są oczywiście błędne lub niedostępne. Electronics-Stock.com zastrzega sobie prawo do zakupu ograniczenia ilościowego. Składając zamówienie, potwierdzasz również zakup tych towarów, a Ty ponosisz odpowiedzialność za autentyczność wszystkich informacji podanych w zamówieniu.
b), cena produktu i dostępność zostaną określone na stronie. Tego rodzaju informacje będą aktualizowane w dowolnym momencie bez powiadomienia. Opłata za dostawę zostanie ustalona w różny sposób w zależności od wybranych metod wysyłki. Jeśli jakiekolwiek wypadki, na przykład, dostawca zwiększy cenę, zmiany VAT lub błąd systemu Electronics-Stock.com, wszystkie przyczyny powodują zmianę ceny po potwierdzeniu zamówienia, Electronics-Stock.com wyśle ​​e-mail lub zadzwonisz, aby powiadomić te informacje, możesz zdecydować, czy anulować zamówienie, czy nie.

4, JAKOŚĆ I USŁUGA PO DNIU:


a), Patrz punkt serwisowy po sprzedaży.
b), Jakość produktów.

Produkty Electronics-Stock.com będą ściśle zgodne z profesjonalnymi standardami. Jeśli bez wcześniejszych standardów, będziemy wykonywać zgodnie ze standardem producenta, jeśli bez wszystkich powyższych standardów, klienci mogą dyskutować i decydować między Electronics-Stock.com.5, BEZPIECZEŃSTWO WITRYNY:

Zaakceptujesz to, że nie możesz wejść na stronę za pomocą jakiegokolwiek oprogramowania do robotów, Spider lub Refresh w jakimkolwiek celu bez pozwolenia Electronics-Stock.com w formie pisemnej.

Ponadto, zgadzasz się, że nie będziesz:

1), Jakiekolwiek nieuzasadnione i nieproporcjonalne zachowanie, które może przeciążyć stronę Electronics-Stock.com (według uznania Electronics-Stock.com).

2), bez pisemnej zgody Electronics-Stock.com, zmieniać, kopiować, przenosić, wykonywać prace pochodne, rozpowszechniać lub prezentować w Witrynie (z wyjątkiem twoich prywatnych informacji).
3), zakłócać lub próbować zakłócać normalną pracę witryny lub jakiekolwiek przetwarzanie działań w sieci.
4), używaj wszelkich treści zabronionych przez powiązane zasady.
5), Użyj dowolnego wirusa, konia trojańskiego, wirusa robaka, timebombu, anuluj boty, pisankę, program szpiegowski lub inny program komputerowy, który może uszkodzić, skorygować, usunąć, niekorzystny efekt, tajny przechwycić, zlecić lub przejąć do użycia dowolny system, dane lub dane osobowe.
6, PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ:

Prawo autorskie, patent, znak towarowy, tajemnica handlowa i wszelkie prawa oferowane przez Electronics-Stock.com należą do Electronics-Stock.com. bez zgody Electronics-Stock.com, nikt lub członek nie może pobierać, kopiować, przesyłać, korygować i edytować. W przeciwnym razie ponosi całą odpowiedzialność prawną. Electronics-Stock.com ma prawo do pamięci serwera danych Electronics-Stock.com, gdy użytkownik korzysta z usługi.


7, OŚWIADCZENIE:

Electronics-Stock.com jest odpowiedzialny za oferowanie wsparcia technicznego, upewniając się, że strona działa, Staraj się unikać przerw w świadczeniu usług, lub Ogranicz czas w najkrótszym czasie, upewnij się, że użytkownik może sprawnie obsługiwać internet. Jednak w wyniku działania siły wyższej lub z innych przyczyn nie można kontrolować, spowodować awarię witryny lub uniemożliwić jej wykorzystanie, doprowadzić do utraty rekordu, wiadomości lub informacji, Electronics-Stock.com jest nieodpowiedzialnością: a każdy użytkownik oferuje nieprawdziwy lub nieukończony i fałszywy wynik nieuczciwe korzystanie z usług Electronics-Stock.com lub cierpienie z powodu innych strat, Electronics-Stock.com jest nieodpowiedzialnością.

8, INNE

Ta strona internetowa wszyscy użytkownicy są nieodwołalnie posiadacz Electronics-Stock.com znajduje się w jurysdykcji sądu i sądu wyższej instancji. Postanowienia niniejszej umowy można oddzielić. Jeżeli którekolwiek postanowienie niniejszej umowy zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne, postanowienie może zostać usunięte, a pozostałe postanowienia zostaną wykonane.