Chào mừng đến với Electronics-Stock.comE-mail: Info@Electronics-Stock.com
Nhà > Tuyên bố hóa đơn

Tuyên bố hóa đơn

Thông tin Hóa đơn:

Kính gửi tất cả người dùng, bạn sẽ nhận được hóa đơn mẫu & hóa đơn thương mại sau khi mua từ Electronics-Stock.com, vui lòng đọc kỹ hướng dẫn dưới đây.

1, Chỉ dẫn của phát hành hóa đơne

Hoá đơn sẽ được phát hành và email từ Electronics-Stock.com, Số tiền Hoá đơn sẽ phải trả số tiền thực tế bạn đã thanh toán.
Electronics-Stock.com cung cấp hai loại hóa đơn, hóa đơn GTGT đặc biệt (Khoản khấu trừ) và Hóa đơn VAT (không được khấu trừ).
Để nâng cao hiệu quả hoạt động và tránh ảnh hưởng đến lợi nhuận, hoá đơn sẽ được phát hành trong 7 ngày làm việc sau khi người sử dụng nhận hàng.
Vui lòng điền đúng địa chỉ, người liên lạc, số điện thoại để đảm bảo các hoá đơn có thể được nhận chính xác. Nếu bạn không điền vào các thông tin này, Electronics-Stock.com sẽ gửi hoá đơn đến cùng địa chỉ với hàng đã vận chuyển, để chúng tôi có thể liên hệ kịp thời với bạn.

2, hóa đơn VAT

Electronics-Stock.com thường phát hành cho người dùng không phải là người nộp thuế chung.
Vui lòng ghi tên thích hợp của công ty và thông tin thuế trong hóa đơn.

3, hóa đơn đặc biệt VAT

Nếu bạn cần phát hành "Hóa đơn đặc biệt VAT" Vui lòng điền vào và kiểm tra cẩn thận tất cả thông tin hóa đơn, hóa đơn VAT đặc biệt sẽ được gửi bằng email sau khi bạn xác nhận lô hàng.
Vui lòng điền tên công ty, địa chỉ, số điện thoại, số thuế, tên ngân hàng và tài khoản, địa chỉ gửi hoá đơn, để người sử dụng có thể sử dụng hóa đơn đặc biệt VAT, nhưng tất cả các thông tin đầy đủ phải giống như thanh toán.
Tên công ty phải là tên của đăng ký công nghiệp và thương mại.
Địa chỉ công ty và số điện thoại của hoá đơn phải giống với thông tin của bạn.

4, Thông báo


Nếu người dùng viết thông tin sai cho hóa đơn đặc biệt của VAT, khi đó Electronics-Stock.com sẽ tự động phát hành hóa đơn GTGT và không trả lại.
Electronics-Stock.com sẽ không chấp nhận yêu cầu phát hành hóa đơn đặc biệt VAT nếu chúng tôi đã phát hành hoá đơn theo thông tin của người dùng.

5, Lời nhắc thân thiện

Nếu bạn có bất kỳ nghi ngờ về hóa đơn đã phát hành, hãy liên hệ phòng tài chính Electronics-Stock.com.
Nếu bạn không nhận hóa đơn trong 7 ngày sau khi nhận hàng, vui lòng liên hệ với dịch vụ khách hàng Electronics-Stock.com. Tên sản phẩm trong hoá đơn sẽ được ghi thành phần Điện tử, Phần số sẽ được ghi theo thứ tự thực, không có yêu cầu đặc biệt nào khác.

6, Hoá đơn trở lại


Vui lòng liên hệ với dịch vụ khách hàng của chúng tôi nếu bạn tìm ra thông tin hóa đơn không chính xác theo đơn đặt hàng, Electronics-Stock.com sẽ thay thế và gửi những cái chính xác nhất.
Vui lòng liên hệ với dịch vụ khách hàng của chúng tôi nếu bạn muốn thay đổi thông tin hóa đơn, chúng tôi sẽ gửi hoá đơn sửa đổi đến địa chỉ bạn đã chỉ định sau khi bộ phận tài chính của chúng tôi xác nhận.
Nếu không có sự chấp thuận của khách hàng, bộ phận tài chính của chúng tôi sẽ không chấp nhận đơn đăng ký lại hóa đơn từ điện thoại, fax, email.